Jak funguje vědomí. Část 1. To, které prožívá samo sebe jako realitu

Některé texty trvají na tom, abych je přeložil, a veškerý odpor je marný. Tentokrát mě posedlo video Consciousness Mechanics, jemuž se daří popsat slovy povahu reality, která odpovídá mým zkušenostem ze zážitků změněného vědomí a tomu, jak v současnosti věřím, že skutečnost funguje.

Pokud vládnete angličtinou a máte jeden volný večer, vřele doporučuji zkouknout celé video. Může vám změnit vnímání, a tedy skutečnost, a tedy život.

Pokud ne, můžete se při čekání na autobus začíst alespoň do seriálu mých výpisků a dozvědět se, kdo jste, kde jste a co se to celou dobu děje.

 

Vědomí. To, které prožívá samo sebe jako realitu

 
Vědomí může být definováno několika způsoby, ale hlavní zastřešující definice, co je to vědomí, je jednoduše: stav sebeuvědomění. Je to to, co prožívá samo sebe a vnímá tak realitu, kterou samo vytváří. Vědomí je identita existence a je tou jedinou „věcí“, která může být prožívána.

Vědomí je jediná „věc“, která empiricky existuje.

Vědomí rovná se realita. Když vědomí reflektuje svou vlastní existenci, vytváří čas a tento prožitek času v rámci sebe sama vytváří jeho realitu. Důvod, proč vědomí musí reflektovat svou vlastní existenci, je, že vnímá pouze samo sebe.

Nemůžeš prožívat nic jiného než sebe. Všechny myšlenky a koncepty „vně tebe“ nebo „oddělené od tebe“ vznikají a jsou prožívány ve tvém vědomí.

Toto je fyziologicky prokázáno faktem, že to, co tvoje tělo vnímá jako vnější realitu, je pouze odrazem tvého nervového systému. Vidíš svůj mozek, cítíš svůj mozek, a myslíš, používaje svůj mozek. Nemůžeš vnímat nic jiného než sebe. To je fyzický axiom.

Tento obrázek ilustruje, jak realita, kterou vnímáš kolem sebe, je jen zkušeností obsaženou ve tvém vědomí. To neviditelné ve tvé realitě (myšlenky, pocity, emoce) definuje a vytváří prožitek toho, co je viditelné. „Viditelným“ myslíme v tomto kontextu to, co pozoruješ jako „vnější realitu“.

To, které prožívá samo sebe jako realitu

1. Vědomí. To, které prožívá samo sebe jako realitu.

2. Směr pozorování. Šipky symbolicky reprezentují směr, co vědomí pozoruje – samo sebe.

3. Prožitek reality. Obrázek reprezentuje realitu, kterou vědomí prožívá jako odraz sama sebe v čase.

 

Není žádná vnější realita

 
Realita je to, co vědomí prožívá reflektováním sama sebe v čase.

Tento obrázek ukazuje, že vnější realita je ve skutečnosti pozorování vnitřní reality. Pozorování se odehrává v ohnisku vědomí.

To, které prožívá samo sebe jako realitu

1. Ohnisko vědomí. Tady vědomí prožívá samo sebe jako realitu. Ohnisko je fyziologicky symbolizováno tvým tělem.

2. Směr pozorování. Šipky symbolicky reprezentují směr, co vědomí pozoruje – samo sebe.

3. Vnější realita. Iluze vytvářená z ohniska vědomí. Multidimenzionální interaktivní film.

 

„Vnější realita“ je pozorováním vnitřní reality; není žádná vnější realita.

 

Vědomí se rozhodlo limitovat samo sebe na konkrétní zaměření a perspektivu, aby si prožilo konkrétní zkušenost sebe sama.

To, že může vědomí zažívat realitu, je trik, který vědomí ušilo samo na sebe, protože realita není něco odděleného od vědomí, které tuto zkušenost prožívá.

 

Co děláš zrovna teď?

 
Právě teď, v tomto kontextu, ve skutečnosti „nečteš článek“ – ale pozoruješ odraz sebe sama. Zkušenost, kterou při tom prožíváš, je realita. A realita je prožívání sebe sama. Empiricky je to všechno prožívání tvého vědomí.

Slova, která právě čteš, jsou sama o sobě nesmyslné symboly, které vyvolají konsensuální systém víry v to, co znamenají. Není v nich žádná skutečnost, kromě skutečnosti, kterou jim přikládáš ty. Obrazovka, na niž se právě díváš, která tato slova zobrazuje, je jen zářícím světlem. Pozoruješ energii bez významu a automaticky, nevědomě jí dáváš význam pro vědomou zkušenost.

A aby toho nebylo málo, dokonce ani čas empiricky neexistuje! Koncept času je jen to – koncept. Je to další automatická nevědomá definice, kterou přikládáš své realitě. Je to automatická asociace, kterou vytváříš, abys prožíval specifický druh reality. Je to zkušenost sebepozorování.

 

Realita = zkušenost = ty

 
Tvá realita je zkušenost. Tvá zkušenost je jediná věc, která je skutečná. Je to jediná „věc“, která existuje. Jsi zkušenost samotná!

Tvoje zkušenost se může měnit – můžeš prožívat víc jasnosti, být vědomější. Můžeš prožívat perspektivu, která obsahuje víc logických definic pro to, co se ve tvojí zkušenosti děje, ale ať už se ve tvé zkušenosti děje cokoli, všechno je to skutečná zkušenost reality. Žádná realita není „reálnější“, protože realita, kterou prožíváš, je vždy jen perspektivou toho, co vypadá, že se děje.

Realita je zkušeností vědomí. Zkušenost vědomí je zakoušení reality.

 
 
 
 

Přestože tenhle příspěvek nešel z jejich kapes,
jelikož nejde o můj autorský počin,
i překládat stíhám díky podpoře svých famózních patronů:

Patroni. To jsou frajeři

Jana Märcová | Martina Mia Svobodová | David Švejda | Táňa Jírová | Jiří Boháč | Soňa Jaššáková | Jan Trávníček | Tvoje máma | Tomáš Kučera | Jan Gruncl | Ilja Panić

Petra Slobodová | Mira Siler | Michal Zubáč | Kristýna Šohajová | Blanka Škaloudová | Michal Novák | Pavel Nýdecký | Jan Rosenthaler | Anna Ackermann | Petra Kubaláková | Jan Klos | Martin Střeštík | Michaela Stará | Branislav Trnkócy | Yitka Müllerová | Liška Podšitá | Martin Kalužík | Magdalena Papežová | Hana Hlávková | Josef Dastych | Martin Jirava | Michal Novotný | Viktor | Milan Rakowski | Filip Mrkvička | Tomáš Rampas | Bronek | Tomáš Blaho | Vít Jurásek | David Špaček | Jiří Janoušek | Michala Tomanová | Aňa | Mighq | Radka Hrotková | František Löffelmann | Zdenek Svoboda | Šimon Bilina | Tomáš Král | Tomáš Buček

 

I ty můžeš být jedním z nich a jet v tom s námi.

Staň se patronem iwrite.cz.
Získáš přístup k novým ENTERům, mind-upům, slamům, přednáškám, článkům…
o měsíc dřív než všichni ostatní. A dobrý pocit, že mohly vzniknout díky tobě.

Přidej se na www.patreon.com/iwrite
Sám si řekni, kolik mi věnuješ za jeden kousek „umění“,
a splň mi sen: stát se spisovatelem a performerem na plný úvazek.